Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica

 Volume 9(4), 2010

Original Research Articles

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład chemiczny ziarna dwóch odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) 

Wioletta Biel, Grzegorz Hury, Robert Maciorowski, Anna Kotlarz, Izabela Jaskowska

 Full Text

Abstract. Spelt samples were derived from the plot trials carried out in 2008 at the Lipnik Experimental Station near Szczecin. The treatments were: 4 nitrogen fertilization rates: 0, 40, 80 and 120 kg N·ha–1 and 2 spelt wheat varieties: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn. Samples of spelt were analyzed for concentration of chemical composition, dietary fibre, minerals and amino acids. It was shown that spelt grain is rich in such nutritional ingredients. A statistically significantly higher content of protein and a lower value of crude fibre were observed in Oberkulmer Rotkorn cv. compared with Franckenkorn. The protein of spelt was characterized by a favorable amino acid composition of high quality protein which can be confirmed by the EAAI values. The first amino acid limiting the nutritive value of protein was lysine in all samples. Increased nitrogen treatment significantly decreased levels of lignin (by 1.6 g·kg–1 DM) and ADF fraction (by 4.0 g·kg–1 DM). The most beneficial content of essential amino acids was determined in Oberkulmer Rotkorn (32 g 16 g–1 N).

Koncentracja wybranych frakcji białek oraz ich procentowy udział w białku całkowitym osocza krwi cieląt noworodków 

Andrzej Ciechanowicz, Katarzyna Michałek, Małgorzata Ożgo, Alicja Dratwa-Chałupnik, Anna Kurpińska, Agnieszka Klonowska, Agnieszka Herosimczyk, Adam Lepczyński, Magdalena Niemcewicz, Łukasz Stański, Wiesław Skrzypczak

 Full Text

Abstract.

Analiza zmian w populacji koni fiordzkich w Polsce 

Angelika Cieśla, Joanna Ignor, Grzegorz Fragstein-Niemsdorff

 Full Text

Abstract.

Niespecyficzna odporność komórkowa klaczy rasy standard breed klinicznie zdrowych i po przechorowaniu zakażenia Streptococcus equi 

Danuta Czernomysy-Furowicz, Helena Masiuk, Marek Masiuk, Dorota Jankowiak, Anna Silecka, Paweł Nawrotek

 Full Text

Abstract.

Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych 

Małgorzata Dziadosz, Beata Seremak, Bogdan Lasota, Anna Masłowska, Grzegorz Mieleńczuk

 Full Text

Abstract.

Polimorfizm w genie tyreoglobuliny u bydła rasy jersey 

Inga Kowalewska-Łuczak, Hanna Kulig, Katarzyna Szewczyk

 Full Text

Abstract.

Masa jaja a wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich 

Danuta Majewska, Marek Ligocki, Katarzyna Wołosiak

 Full Text

Abstract.

Użytkowość rozpłodowa loch w zależności od stopnia umięśnienia w dniu pierwszego pokrycia 

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Arkadiusz Pietruszka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska

 Full Text

Abstract.

Wykrywanie enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp., wyizolowanych od krów z mastitis, metodą multipleks PCR 

Paweł Nawrotek, Marta Świderska, Karol Fijałkowski, Katarzyna Kogut, Danuta Czernomysy-Furowicz

 Full Text

Abstract.

Tempo pracy serca zarodków wybranych gatunków ptaków domowych 

Krzysztof Pawlak, Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz, Jerzy Niedziółka

 Full Text

Abstract.

Ocena wyników odchowu cieląt czystorasowych oraz mieszańców z różnym udziałem genów rasy charolaise 

Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Edyta Rzewucka-Wójcik, Piotr Błaszczyk, Paweł Czerniak, Piotr Szcześniak

 Full Text

Abstract.

Polimorfizm genu IGF-1 u bydła rasy polska holsztyńsko-fryzyjska 

Daniel Polasik, Paulina Adamska, Katarzyna Wojdak-Maksymiec, Marek Kmieć, Arkadiusz Terman

 Full Text

Abstract.

Analiza wpływu hormonalnej stymulacji samic norek odmiany białej hedlunda niepokrytych w wyznaczonym terminie na ich wyniki rozrodcze 

Beata Seremak, Anna Masłowska, Małgorzata Dziadosz, Bogdan Lasota, Marek Kominiak

 Full Text

Abstract.

Wpływ zaburzeń pola geomagnetycznego na lokalizację nor i miejsc legowiskowych wybranych gatunków zwierząt wolnożyjących 

Barbara Tombarkiewicz, Krzysztof Pawlak, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka

 Full Text

Abstract.

Stężenie selenu w glebie i wybranych narządach saren (Capreolus capreolus) z terenu województwa wielkopolskiego 

Agnieszka Tomza-Marciniak, Małgorzata Bąkowska, Bogumiła Pilarczyk, Martyna Semeniuk, Diana Hendzel, Jan Udała, Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Tylkowska

 Full Text

Abstract.
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

Financial support by Poland's Ministry of Science and Higher Education under the Support for Scientific Journals programme, contract no. 484/WCN/2019/1

MNiSW (2019): 20 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: