Volume 9(4), 2010

Original Research Articles

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład chemiczny ziarna dwóch odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.)

Wioletta Biel, Grzegorz Hury, Robert Maciorowski, Anna Kotlarz, Izabela Jaskowska

  View Article

Abstract. Spelt samples were derived from the plot trials carried out in 2008 at the Lipnik Experimental Station near Szczecin. The treatments were: 4 nitrogen fertilization rates: 0, 40, 80 and 120 kg N·ha–1 and 2 spelt wheat varieties: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn. Samples of spelt were analyzed for concentration of chemical composition, dietary fibre, minerals and amino acids. It was shown that spelt grain is rich in such nutritional ingredients. A statistically significantly higher content of protein and a lower value of crude fibre were observed in Oberkulmer Rotkorn cv. compared with Franckenkorn. The protein of spelt was characterized by a favorable amino acid composition of high quality protein which can be confirmed by the EAAI values. The first amino acid limiting the nutritive value of protein was lysine in all samples. Increased nitrogen treatment significantly decreased levels of lignin (by 1.6 g·kg–1 DM) and ADF fraction (by 4.0 g·kg–1 DM). The most beneficial content of essential amino acids was determined in Oberkulmer Rotkorn (32 g 16 g–1 N).

Koncentracja wybranych frakcji białek oraz ich procentowy udział w białku całkowitym osocza krwi cieląt noworodków

Andrzej Ciechanowicz, Katarzyna Michałek, Małgorzata Ożgo, Alicja Dratwa-Chałupnik, Anna Kurpińska, Agnieszka Klonowska, Agnieszka Herosimczyk, Adam Lepczyński, Magdalena Niemcewicz, Łukasz Stański, Wiesław Skrzypczak

  View Article

Abstract. The aim of the present study was to evaluate dynamic changes in the concentration of albumin, and selected protein fractions with higher and lower molecular weight in comparison to albumin. The percentage of these fractions of the total blood plasma protein was also examined. The experiment was carried out on 7 calves during their first seven days of life. Additionally, changes with age of the albumin and high and low molecular weight protein concentration and percentage of the total blood plasma protein were also determined. During the first week of life mean albumin concentration in the blood plasma varied between 29.22–31.72 g · l–1. The percentage of these fractions of the total blood plasma protein decreased from 38.14 to 29.43%. The concentration of high molecular weight fraction rose (from 8.43 to 14.47 g · l–1). Average percentage of these proteins of the total protein varied between 10.71–13.22%. Both low molecular weight protein concentration (from 18.73 to 36.60 g · l–1) and their percentage of the total protein (from 24.10 to 31.64%) increased during the first four days of life.

Analiza zmian w populacji koni fiordzkich w Polsce

Angelika Cieśla, Joanna Ignor, Grzegorz Fragstein-Niemsdorff

  View Article

Abstract.

Niespecyficzna odporność komórkowa klaczy rasy standard breed klinicznie zdrowych i po przechorowaniu zakażenia Streptococcus equi

Danuta Czernomysy-Furowicz, Helena Masiuk, Marek Masiuk, Dorota Jankowiak, Anna Silecka, Paweł Nawrotek

  View Article

Abstract.

Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych

Małgorzata Dziadosz, Beata Seremak, Bogdan Lasota, Anna Masłowska, Grzegorz Mieleńczuk

  View Article

Abstract.

Polimorfizm w genie tyreoglobuliny u bydła rasy jersey

Inga Kowalewska-Łuczak, Hanna Kulig, Katarzyna Szewczyk

  View Article

Abstract.

Zawartość frakcji węglowodanowych i aminokwasów w ziarnie pszenicy wyprodukowanym w dwóch następujących po sobie latach

Agnieszka Kowieska, Izabela Jaskowska, Przemysław Lipiński

  View Article

Abstract. The purpose of this study was to evaluate the wheat from the next two years, the harvest of wheat and other cereal products. The favorable comparison was the 2007 wheat harvest, as characterized by a higher content of crude protein and lower content of crude fiber, lignin and cellulose. The amino acid is limiting the nutritional value of wheat and wheat product was lysine and threonine. Nevertheless, the second limiting amino acid, according to the standard for man was threonine (2007) and isoleucine (2008). Furthermore, the protein of wheat in 2008 was characterized by a higher nutritional value compared to the 2007 wheat protein expressed by the rate of Oser (EAAI), respectively, in 2008, according to the MH (95.6) and EC (65.9) and in wheat in 2007MH (83.5) andWE (57.5), comparable to the petals (MH – 85.3 andWE – 64.9). The lowest nutritive value was characterized by a flour, while the highest germ.

Masa jaja a wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich

Danuta Majewska, Marek Ligocki, Katarzyna Wołosiak

  View Article

Abstract.

Użytkowość rozpłodowa loch w zależności od stopnia umięśnienia w dniu pierwszego pokrycia

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Arkadiusz Pietruszka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska

  View Article

Abstract.

Wykrywanie enterotoksynogennych szczepów Staphylococcus spp., wyizolowanych od krów z mastitis, metodą multipleks PCR

Paweł Nawrotek, Marta Świderska, Karol Fijałkowski, Katarzyna Kogut, Danuta Czernomysy-Furowicz

  View Article

Abstract.

Tempo pracy serca zarodków wybranych gatunków ptaków domowych

Krzysztof Pawlak, Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz, Jerzy Niedziółka

  View Article

Abstract.

Ocena wyników odchowu cieląt czystorasowych oraz mieszańców z różnym udziałem genów rasy charolaise

Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Edyta Rzewucka-Wójcik, Piotr Błaszczyk, Paweł Czerniak, Piotr Szcześniak

  View Article

Abstract.

Polimorfizm genu IGF-1 u bydła rasy polska holsztyńsko-fryzyjska

Daniel Polasik, Paulina Adamska, Katarzyna Wojdak-Maksymiec, Marek Kmieć, Arkadiusz Terman

  View Article

Abstract.

Analiza wpływu hormonalnej stymulacji samic norek odmiany białej hedlunda niepokrytych w wyznaczonym terminie na ich wyniki rozrodcze

Beata Seremak, Anna Masłowska, Małgorzata Dziadosz, Bogdan Lasota, Marek Kominiak

  View Article

Abstract.

Selenium concentration in soil and selected tissues of roe deer (Capreolus capreolus) from Wielkopolska region

Agnieszka Tomza-Marciniak, Małgorzata Bąkowska, Bogumiła Pilarczyk, Martyna Semeniuk, Diana Hendzel, Jan Udała, Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Tylkowska

  View Article

Abstract. The aim of this study was to determine selenium content in selected tissues of roe deer (Capreolus capreolus) from Wielkopolska region and soil collected from the area of roe deer living. Research material included liver and kidney samples obtained from 23 roe deer (Capreolus capreolus). Animals were shot during the hunting season in summer 2009 in compliance with the hunting limits set. Soil samples (0–20 cm) were taken from 18 sampling sites in 2009. Selenium concentration in samples was determined spectrofluorimetrically using 2,3-diaminonaphtalene (DAN). Selenium concentration in soil ranged from 0.00–0.57 μg · g–1 d.m. average 0.19±0.11 μg · g–1 d.m. The mean Se content in livers and kidneys was 0.06 μg · g–1 w.w. and 0,33 μg · g–1 w.w., respectively. We observed positive statistically significant correlation (r = 0.7583; P = 0.00003) between these organs. Low selenium concentration in roe deer tissues and in soil indicates that examined area is deficient in selenium.
This Volume

Acta Sci. Pol. Zootechnica 9(4) 2010