Research Article

Koncentracja wybranych frakcji białek oraz ich procentowy udział w białku całkowitym osocza krwi cieląt noworodków

Andrzej Ciechanowicz, Katarzyna Michałek, Małgorzata Ożgo , Alicja Dratwa-Chałupnik, Anna Kurpińska, Agnieszka Klonowska, Agnieszka Herosimczyk, Adam Lepczyński, Magdalena Niemcewicz, Łukasz Stański, Wiesław Skrzypczak

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Abstract. The aim of the present study was to evaluate dynamic changes in the concentration of albumin, and selected protein fractions with higher and lower molecular weight in comparison to albumin. The percentage of these fractions of the total blood plasma protein was also examined. The experiment was carried out on 7 calves during their first seven days of life. Additionally, changes with age of the albumin and high and low molecular weight protein concentration and percentage of the total blood plasma protein were also determined. During the first week of life mean albumin concentration in the blood plasma varied between 29.22–31.72 g · l–1. The percentage of these fractions of the total blood plasma protein decreased from 38.14 to 29.43%. The concentration of high molecular weight fraction rose (from 8.43 to 14.47 g · l–1). Average percentage of these proteins of the total protein varied between 10.71–13.22%. Both low molecular weight protein concentration (from 18.73 to 36.60 g · l–1) and their percentage of the total protein (from 24.10 to 31.64%) increased during the first four days of life.

Keywords: albumins, calves, high molecular weight proteins, low molecular weight proteins, neonates

 

This Article

Accepted: 25 Oct 2010

Published online: 29 Apr 2017

Accesses: 480

How to cite

Ciechanowicz, A., Michałek, K., Ożgo, M., Dratwa-Chałupnik, A., Kurpińska, A., Klonowska, A., Herosimczyk, A., Lepczyński, A., Niemcewicz, M., Stański, ., Skrzypczak, W., (2010). Koncentracja wybranych frakcji białek oraz ich procentowy udział w białku całkowitym osocza krwi cieląt noworodków. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(4), 47–56.