Research Article

Wybrane cechy fizyczne i wskaźniki biochemiczne osocza krwi rosnących i dorosłych tryków rasy wrzosówka polska w cyklu sezonowym. Cz. 2. Stężenie testosteronu, albumin, glukozy i aktywność fosfatazy zasadowej w osoczu oraz procentowy udział jąder w masie ciała tryków

Barbara Binerowska, Piotr Baranowski

 

This Article

Published online: 29 Apr 2017

Accesses: 507

How to cite

Binerowska, B., Baranowski, P., (2010). Wybrane cechy fizyczne i wskaźniki biochemiczne osocza krwi rosnących i dorosłych tryków rasy wrzosówka polska w cyklu sezonowym. Cz. 2. Stężenie testosteronu, albumin, glukozy i aktywność fosfatazy zasadowej w osoczu oraz procentowy udział jąder w masie ciała tryków. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(4), 25–38.