Research Article

Zmiany koncentracji triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu HDL i LDL w osoczu krwi cieląt rasy limousine w pierwszych dziesięciu dniach życia postnatalnego

Dorota Jankowiak, Aleksandra Kochel, Radosław Drozd, Joanna Kowalska, Zbigniew Muszczyński

 

This Article

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 440

How to cite

Jankowiak, D., Kochel, A., Drozd, R., Kowalska, J., Muszczyński, Z., (2010). Zmiany koncentracji triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu HDL i LDL w osoczu krwi cieląt rasy limousine w pierwszych dziesięciu dniach życia postnatalnego. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(4), 107–118.