Research Article

Niespecyficzna odporność komórkowa klaczy rasy standard breed klinicznie zdrowych i po przechorowaniu zakażenia Streptococcus equi

Danuta Czernomysy-Furowicz, Helena Masiuk, Marek Masiuk, Dorota Jankowiak, Anna Silecka, Paweł Nawrotek

 

This Article

Published online: 5 May 2017

Accesses: 405

How to cite

Czernomysy-Furowicz, D., Masiuk, H., Masiuk, M., Jankowiak, D., Silecka, A., Nawrotek, P., (2010). Niespecyficzna odporność komórkowa klaczy rasy standard breed klinicznie zdrowych i po przechorowaniu zakażenia Streptococcus equi. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(4), 63–70.