Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica

 Volume 9(3), 2010

Original Research Articles

EFFECT OF DEGREE OF DIRTINESS OF COWS ON MILK QUALITY 

Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Sylwia Krężel-Czopek, Wojciech Neja, Łukasz Sass

 Full Text

Abstract.

EVALUATION OF PRODUCTIVITY HOLSTEIN-FRESIAN COWS IMPORTED FROM SWEDEN AND GERMANY 

Ewa Chociłowicz, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk

 Full Text

Abstract.

EFFECT OF MINK (NEOVISON VISON) REPRODUCTION IN RELATION TO AGE AND COLOUR VARIETY 

Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata Sulik, Monika Dobosz

 Full Text

Abstract.

WPŁYW TERMINU WYKOTÓW NA WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA JAGNIĄT SZORSTKOWŁOSEJ OWCY POMORSKIEJ W WARUNKACH OGRANICZONEGO ŻYWIENIA 

Józefa Gardzielewska, Włodzimierz Lachowski, Małgorzata Jakubowska, Artur Rybarczyk, Wanda Natalczyk-Szymkowska, Małgorzata Szewczuk

 Full Text

Abstract.

WPŁYW OBNIŻENIA POZIOMU ENERGII W DAWCE POKARMOWEJ NA POZIOM WITAMINY B12 W OSOCZU KRWI BUHAJKÓW 

Małgorzata Łożyca-Kapłon, Adam Oler, Beata Głowińska, Romuald Rajs

 Full Text

Abstract.

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA UDZIAŁ PRÓB MLEKA O OKREŚLONEJ ZAWARTOŚCI BIAŁKA I MOCZNIKA 

Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska, Sylwia Krężel-Czopek

 Full Text

Abstract.

THE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC CAT SKULL IN THREE STAGES OF ITS GROWTH: JUVENILE, SUBADULT AND ADULT 

Marcin Stacharski, Katarzyna Pęzińska, Magdalena Wróblewska, Joanna Wojtas, Piotr Baranowski

 Full Text

Abstract.

WPŁYW RASY I WIEKU MŁODYCH KNURÓW NA WYBRANE CECHY ICH NASIENIA 

Bogdan Szostak, Łukasz Przykaza

 Full Text

Abstract.
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

Financial support by Poland's Ministry of Science and Higher Education under the Support for Scientific Journals programme, contract no. 484/WCN/2019/1

MNiSW (2019): 20 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: