Volume 9(3), 2010

Original Research Articles

EFFECT OF DEGREE OF DIRTINESS OF COWS ON MILK QUALITY

Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Sylwia Krężel-Czopek, Wojciech Neja, Łukasz Sass

  View Article

Abstract.

EVALUATION OF PRODUCTIVITY HOLSTEIN-FRESIAN COWS IMPORTED FROM SWEDEN AND GERMANY

Ewa Chociłowicz, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk

  View Article

Abstract.

EFFECT OF MINK (NEOVISON VISON) REPRODUCTION IN RELATION TO AGE AND COLOUR VARIETY

Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata Sulik, Monika Dobosz

  View Article

Abstract.

WPŁYW TERMINU WYKOTÓW NA WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA JAGNIĄT SZORSTKOWŁOSEJ OWCY POMORSKIEJ W WARUNKACH OGRANICZONEGO ŻYWIENIA

Józefa Gardzielewska, Włodzimierz Lachowski, Małgorzata Jakubowska, Artur Rybarczyk, Wanda Natalczyk-Szymkowska, Małgorzata Szewczuk

  View Article

Abstract.

WPŁYW OBNIŻENIA POZIOMU ENERGII W DAWCE POKARMOWEJ NA POZIOM WITAMINY B12 W OSOCZU KRWI BUHAJKÓW

Małgorzata Łożyca-Kapłon, Adam Oler, Beata Głowińska, Romuald Rajs

  View Article

Abstract.

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA UDZIAŁ PRÓB MLEKA O OKREŚLONEJ ZAWARTOŚCI BIAŁKA I MOCZNIKA

Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska, Sylwia Krężel-Czopek

  View Article

Abstract.

THE BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC CAT SKULL IN THREE STAGES OF ITS GROWTH: JUVENILE, SUBADULT AND ADULT

Marcin Stacharski, Katarzyna Pęzińska, Magdalena Wróblewska, Joanna Wojtas, Piotr Baranowski

  View Article

Abstract.
This Volume

Acta Sci. Pol. Zootechnica 9(3) 2010