Research Article

WPŁYW OBNIŻENIA POZIOMU ENERGII W DAWCE POKARMOWEJ NA POZIOM WITAMINY B12 W OSOCZU KRWI BUHAJKÓW

Małgorzata Łożyca-Kapłon, Adam Oler, Beata Głowińska, Romuald Rajs

 

This Article

Published online: 8 May 2017

Accesses: 577

How to cite

Łożyca-Kapłon, M., Oler, A., Głowińska, B., Rajs, R., (2010). WPŁYW OBNIŻENIA POZIOMU ENERGII W DAWCE POKARMOWEJ NA POZIOM WITAMINY B12 W OSOCZU KRWI BUHAJKÓW. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(3), 43–48.