Volume 9(2), 2010

Original Research Articles

ZRÓŻNICOWANIE CECH JAKOŚCI TUSZY TUCZNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD POLIMORFIZMU GENU HORMONU WZROSTU (GH/HaeII)

Marek Kmieć, Maria Koćwin-Podsiadła, Arkadiusz Terman, Elżbieta Krzęcio, Tomasz Grzelak

  View Article

Abstract.

PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH MIĘSNYCH KACZEK ZE STAD P44 I P55

Dariusz Kokoszyński, Henryka Korytkowska, Bartosz Korytkowski

  View Article

Abstract.

PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska, Arkadiusz Pietruszka

  View Article

Abstract.

THE ASSOCIATION BETWEEN REPRODUCTIVE DISORDERS AND LIFETIME PERFORMANCE IN POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN COWS

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marcin Staniek, Anna Walendowska, Ryszard Skrzypek

  View Article

Abstract.

CHARAKTERYSTYKA ULTRASTRUKTURY SKORUPY I WYLĘGOWOŚCI JAJ NANDU

Monika Wiercińska, Danuta Szczerbińska

  View Article

Abstract.
This Volume

Acta Sci. Pol. Zootechnica 9(2) 2010