Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica

 Volume 9(2), 2010

Original Research Articles

ZRÓŻNICOWANIE CECH JAKOŚCI TUSZY TUCZNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD POLIMORFIZMU GENU HORMONU WZROSTU (GH/HaeII) 

Marek Kmieć, Maria Koćwin-Podsiadła, Arkadiusz Terman, Elżbieta Krzęcio, Tomasz Grzelak

 Full Text

Abstract.

PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH MIĘSNYCH KACZEK ZE STAD P44 I P55 

Dariusz Kokoszyński, Henryka Korytkowska, Bartosz Korytkowski

 Full Text

Abstract.

PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ 

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska, Arkadiusz Pietruszka

 Full Text

Abstract.

THE ASSOCIATION BETWEEN REPRODUCTIVE DISORDERS AND LIFETIME PERFORMANCE IN POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN COWS 

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marcin Staniek, Anna Walendowska, Ryszard Skrzypek

 Full Text

Abstract.

CHARAKTERYSTYKA ULTRASTRUKTURY SKORUPY I WYLĘGOWOŚCI JAJ NANDU 

Monika Wiercińska, Danuta Szczerbińska

 Full Text

Abstract.
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

Financial support by Poland's Ministry of Science and Higher Education under the Support for Scientific Journals programme, contract no. 484/WCN/2019/1

MNiSW (2019): 20 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: