Research Article

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI KRÓW MLECZNYCH

Ewa Januś, Danuta Borkowska

 

This Article

Published online: 2 May 2017

Accesses: 359

How to cite

Januś, E., Borkowska, D., (2010). ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚCI PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI KRÓW MLECZNYCH. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(2), 3–10.