Research Article

PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO ZIARNA RÓŻNYCH ODMIAN KUKURYDZY OKREŚLANEGO METODAMI ANALITYCZNYMI I Z WYKORZYSTANIEM SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIRS)

Lucyna Podkówka, Bogna Kowaliszyn

 

This Article

Published online: 7 May 2017

Accesses: 370

How to cite

Podkówka, L., Kowaliszyn, B., (2010). PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO ZIARNA RÓŻNYCH ODMIAN KUKURYDZY OKREŚLANEGO METODAMI ANALITYCZNYMI I Z WYKORZYSTANIEM SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIRS). Acta Sci. Pol. Zootechnica, 9(3), 49–56.