Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Produkcyjność krów rasy simentalskiej i montbeliarde wybrakowanych w latach 2005–2016 z uwzględnieniem przyczyn ich brakowania

Paweł Żółkiewski, Piotr Stanek, Ewa Januś

University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem badań było porównanie niektórych cech życiowej produkcyjności i długowieczności krów rasy simentalskiej (SIM) i montbeliarde (MO) z uwzględnieniem przyczyn ich brakowania. Analizą objęto łącznie 812 krów (635 SIM i 177 MO) z regionu oceny Parzniew, wybrakowanych w latach 2005-2016, które ukończyły przynajmniej jedną 305-dniową laktację. Przeprowadzone badania wykazały, że użytkowanie mleczne krów simentalskich rozpoczynano nieznacznie później w porównaniu do rasy montbeliarde (886 vs. 878 dni). Były one jednocześnie dłużej użytkowane i dłużej żyły, jednak ustępowały krowom MO pod względem wydajności mleka i jego składników w przeliczeniu na laktację oraz za cały okres użytkowania. Stwierdzono także, że mleko krów SIM wyróżniało się większą zawartością tłuszczu i suchej masy. Analiza przyczyn brakowania wykazała, że krowy simentalskie brakowano najczęściej z powodu jałowości i chorób układu rozrodczego (35%), a u montbeliarde główną przyczyną były niska wydajność i choroby wymion oraz wypadki losowe i inne przyczyny (30,5%). W przypadku krów obydwu ras brakowania z powodu starości występowały najrzadziej (6,2% u SIM i 2,8% u MO).

Słowa kluczowe: brakowanie, długowieczność, życiowa wydajność, rasa bydła, skład mleka

Otrzymano: 15.03.2018

Zaakceptowano: 27.04.2018

Opublikowano online: 18.05.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Żółkiewski, P., Stanek, P., Januś, E. (2018). Productivity of Simmental and Montbéliarde cows culled in 2005–2016 taking into account the reasons for their culling. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(1), 15‒22. DOI:10.21005/asp.2018.17.1.03