Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Skuteczność wybranych związków w walce z Varroa destructor – wstępne badania w województwie podlaskim

Marcin Andrzej Kruszewski, Monika Naumowicz

Institute of Chemistry, University of Bialystok, Ciolkowskiego 1K, 15-245 Bialystok, Poland

Abstrakt. Pszczoły należą do naturalnych zapylaczy, które zapylają większość kwiatów na świecie. Poważnym problemem populacji pszczół jest zewnętrzny pasożyt – roztocze Varroa destructor, który przyczynia się do wielu wirusowych i bakteryjnych chorób pszczół, takich jak zgnilec amerykański, zgnilec europejski czy wirus czarnych mateczników. Niezwykle istotne jest znalezienie bezpiecznego i skutecznego leku przeciwko Varroa destructor. Istnieje kilka metod walki z pasożytem, jednym z nich jest usuwanie czerwiu trutowego. Inną metodą jest użycie różnych związków chemicznych. Celem tego badania była ocena skuteczności pięciu powszechnie stosowanych produktów handlowych: flumetryny, kumafosu, amitrazu, kwasu mrówkowego i tymolu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, skuteczność tych związków wynosiła odpowiednio około 90%, 82%, 91%, 57% i 56%. Metoda fumigacyjna z użyciem amitrazy okazała się najszybszą, najwygodniejszą oraz najskuteczniejszą. Wszystkie zabiegi przeprowadzono w prywatnej pasiece zlokalizowanej na terenie północno-wschodniej Polski na Podlasiu. Wszystkie związki testowano na grupie 6 rodzin pszczelich.

Słowa kluczowe: Varroa destructor, pszczoła miodna, flumetryna, kumafos, amitraza, kwas mrówkowy, tymol

Otrzymano: 15.01.2018

Zaakceptowano: 30.04.2018

Opublikowano online: 17.07.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kruszewski, M.A., Naumowicz, M. (2018). The effectiveness of several compounds against Varroa destructor - preliminary research in Podlaskie Province. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(1), 23‒30. DOI:10.21005/asp.2018.17.1.04