Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Witamy na stronie ASP

Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica to czasopismo dla naukowców z dziedziny hodowli zwierząt gospodarskich, ale również dla hodowców, producentów i kierowników gospodarstw. Celem pisma jest rozpowszechnianie najnowszych informacji na temat różnych problematycznych obszarów związanych z zootechniką, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, czy optymalizacją parametrów produkcji zwierzęcej, w Polsce, w Europie i w innych krajach. Publikacje zamieszczane w zeszytach ASP s. Zootechnica są recenzowane i są to zazwyczaj oryginalne prace twórcze i raporty naukowe oparte na wynikach badań wysokiej jakości, często przeprowadzonych przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń laboratoryjnych i metod.

Artykuły naukowe są udostępniane na podstawie licencji CC-BY-NC 3.0 PL, w sposób otwarty na witrynie wydawcy, publikacje są dostępne w momencie opublikowania.

Rada naukowa pisma zwraca szczególną uwagę w kwestii etycznych aspektów badań nad zwierzętami, stąd też Autorzy są zobowiązani do oświadczenia, że zwierzęta wykorzystywane w badaniach były traktowane zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami i że właściwa Komisja Etyczna wydała odpowiednie zezwolenie przed rozpoczęciem doświadczeń.

Bieżące Wydanie 18(1), 2019

 

Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2016): 10 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: