Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Rada Naukowa

Redakcja

Wydawca

  • Wydawnictwo Uczelniane, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • al. Piastów 48,
  • 70-311 Szczecin,
  • phone +48 91 449–47–60
  • e-mail: wydawnictwo@zut.edu.pl
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2016): 10 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: