Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Dziedzina kwartalnika naukowego ASP seria Zootechnica

Czasopismo przyjmuje do pubikacji artykuły dotyczące badań w różnych dziedzinach zootechniki i produkcji zwierzęcej. Przykładowe obszary zainteresowań należą:

 • Genetyka zwierząt gospodarskich, analiza cech ilościowych
 • Hodowla i zarządzanie stadem
 • Reprodukcja i odchów
 • Poprawa wskaźników produkcyjnych
 • Chów zwierząt, środowisko i dobrostan
 • Żywienie, optymalizacja składu pasz i suplementacja
 • Zastosowanie metod komputerowych w gospodarstwie hodowlanym
 • Kwestie weterynaryjne, np. wczesne wykrywanie chorób itp

Prace oryginalne są mile widziane czynienia z badań na jednym z wielu gatunków udomowionych lub dzikich zwierząt wykorzystywanych przez człowieka, aw szczególności:

 • Bydło mięsne i mleczne
 • Małe przeżuwacze, zarówno udomowionych i dzikich
 • Drób i inne ptaki użytkowe
 • Zwierzęta futerkowe
 • Konie wykorzystywane do celów jeździeckich
 • Zwierzęta domowe i laboratoryjne
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2016): 10 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: