Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Dziedzina kwartalnika naukowego ASP seria Zootechnica

Czasopismo przyjmuje do pubikacji artykuły dotyczące badań w różnych dziedzinach zootechniki i produkcji zwierzęcej. Przykładowe obszary zainteresowań:

 • genetyka zwierząt gospodarskich, analiza cech ilościowych,
 • hodowla i zarządzanie stadem,
 • reprodukcja i odchów,
 • poprawa wskaźników produkcyjnych,
 • chów zwierząt, środowisko i dobrostan,
 • żywienie, optymalizacja składu pasz i suplementacja,
 • zastosowanie metod komputerowych w gospodarstwie hodowlanym,
 • kwestie weterynaryjne, np. wczesne wykrywanie chorób itp.

Przyjmujemy oryginalne prace naukowe z badań na jednym z wielu gatunków udomowionych lub dzikich zwierząt wykorzystywanych przez człowieka, a w szczególności:

 • bydła mięsnego i mlecznego,
 • małych przeżuwaczy, zarówno udomowionych i dzikich,
 • drobiu i innych ptaków użytkowych,
 • zwierząt futerkowych,
 • koni wykorzystywanych do celów jeździeckich,
 • zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Prześlij pracę do publikacji

Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2016): 10 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: