Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ wydajności dobowej krów i terminu pierwszej inseminacji na indeks inseminacji

Anna Sawa, Małgorzata Jankowska, Agata Augustyniak

Department of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Analizowano wpływ wydajności dobowej (28078 próbnych dojów przeprowadzonych do 30-tu dni przed pierwszą inseminacją, w okresie do 150 dnia pierwszej i drugiej laktacji), sezonu pierwszej inseminacji oraz długości okresu spoczynku rozrodczego na płodność 17618 krów mierzoną indeksem inseminacji. W obliczeniach statystycznych zastosowano procedurę GLM oraz FREQ z pakietu SAS. Wykazano zwiększanie liczby zabiegów potrzebnych do zacielenia krowy wraz ze wzrostem ich wydajności dobowej, szczególnie, gdy pierwsza inseminacja była wykonywana latem lub gdy okres spoczynku rozrodczego skrócono do  ≤ 60 dni od wycielenia.

Słowa kluczowe: krowy, indeks inseminacji, wydajność dobowa mleka, termin inseminacji

Otrzymano: 31.08.2017

Zaakceptowano: 15.01.2018

Opublikowano online: 15.05.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Sawa, A., Jankowska, M., Augustyniak, A. (2018). Effect of daily yield of cows and date of first insemination on services per conception. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(1), 9‒14. DOI:10.21005/asp.2018.17.1.02