Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Udział próbek mleka o określonej zawartości białka i mocznika w zależności od wybranych czynników w ocenie bilansu białka i energii w dawce dla krów mlecznych

Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Marta Banasiak

Department of Animal Science, Unit of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology, 28 Mazowiecka, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Analizowano wpływ stada, kolejnej laktacji, dnia laktacji, sezonu oceny, wydajności dobowej i liczby komórek somatycznych w mleku na udział próbek mleka krowiego o określonej zawartości białka i mocznika. Stwierdzono zbyt mały udział próbek mleka o zawartości mocznika 151–300 mg · l–1 i białka 3,21–3,6%, świadczących o zbilansowaniu białka i energii w dawkach pokarmowych. Największy udział próbek mleka o optymalnej zawartości białka i mocznika wystąpił u krów wieloródek, w okresach 101–200 oraz 201–300 dni laktacji, przy wydajności dobowej 21–30 kg oraz 31–40 kg mleka, w sezonie letnim. Powinno się uwzględniać te czynniki jako wpływające na poziom białka i mocznika w mleku przy układaniu dawek pokarmowych dla krów.

Słowa kluczowe: krowy, próby mleka, udział mocznika, udział białka

Otrzymano: 18.05.2017

Zaakceptowano: 24.10.2017

Opublikowano online: 16.01.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jankowska, M., Sawa, A., Banasiak, M. (2017). Proportion of milk samples with a specific protein and urea content depending on selected factors when evaluating dietary protein and energy balance for dairy cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 39‒44. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.06