Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Zależność pomiędzy wiekiem przy pierwszym ocieleniu a wybranymi cechami życiowej użytkowości krów rasy montbeliarde

Ewa Januś, Piotr Sablik, Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski

University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland; West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Department of Ruminant Science, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland

Abstrakt. Badania dotyczące wpływu wieku przy pierwszym wycieleniu na wybrane cechy życiowej użytkowości przeprowadzono w jednym z największych stad krów rasy montbeliarde w Polsce. Dla 205 krów wybrakowanych ze stada zebrano dane obejmujące łącznie 12 430 wyników próbnych udojów oraz dane dotyczące życiowej użytkowości tych krów – długość życia i użytkowania, liczba wycieleń, życiowa wydajność mleka, tłuszczu, białka i suchej masy oraz zawartość tych składników w mleku. Stwierdzono, że wartości analizowanych cech życiowej użytkowości krów rasy montbeliarde były zróżnicowane w zależności od wieku przy pierwszym wycieleniu. Wykazano, że najbardziej korzystnym dla wartości cech życiowej użytkowości krów rasy montbeliarde był wiek przy pierwszym ocieleniu 27–30 miesięcy (824–915 dni), a najmniej zbyt wczesny (poniżej 824 dnia) lub zbyt późny (powyżej 1038 dni). Krowy cielące się po raz pierwszy w wieku 824–915 dni uzyskały najkorzystniejsze: przeciętną dobową wydajność mleka (26,6 kg), wytrwałość laktacji (spadek o 34,5%), długość życia i użytkowania (3 215 i 2 360 dni), liczbę wycieleń (5,2), życiową wydajność mleka i FPCM (49 330 i 50 104 kg) oraz życiową wydajność FPCM na 1 dzień życia i użytkowania (15,7 i 21,4 kg) w stosunku do pozostałych grup krów. Różnice w wartościach tych cech pomiędzy krowami, których pierwsze wycielenia przypadały w wieku 824–915 dni, a krowami cielącymi się najwcześniej i najpóźniej były istotne statystycznie (P  ≤  0,01).

Słowa kluczowe: długość życia, długość użytkowania, rasa montbeliarde, wiek przy pierwszym ocieleniu, wydajność mleka, wytrwałość laktacji

Otrzymano: 10.12.2017

Zaakceptowano: 28.12.2017

Opublikowano online: 24.01.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Januś, E., Sablik, P., Stanek, P., Żółkiewski, P. (2017). Relationship between age at first calving and selected features of the lifetime performance of Montbéliarde cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 45‒52. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.07