Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Polimorfizm w loci FABP4 i TG a skład mleka krów rasy hlosztyno-fryzyjskiej

Urszula Kaczor, Monika Famielec, Patrycja Dudziak, Andrzej Kaczor, Mirosław Kucharski, Andrzej Mandecki

Department of Animal Biotechnology, University of Agriculture in Kraków, Rędzina 1b, 30-248 Kraków, Poland; Department of Production Systems and Environment, IZ-PIB, Krakowska 1, 32-083 Balice near Kraków, Poland; Horse Stud Nowe Jankowice, Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin, Poland

Abstrakt. Krowy rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej poddano analizie identyfikacji polimorfizmu c.328G>A w genach FABP4 i g.422C>T w TG. U krów w genie FABP4 stwierdzono występowanie 3 różnych genotypów (GG, GA i GG), przy czym najczęściej pojawiał się genotyp GG (0,74) i allel typu dzikiego G (0,85). Również w genie TG wykazano dużą frekwencję allelu typu dzikiego C (0,815) natomiast homozygoty TT stanowiły zaledwie 7% a CC aż 70% krów w stadzie. Analizowano wpływ genotypów GG i GA w FABP4 oraz CC i CT w genie TG na ilość i skład mleka w 3 pierwszych kolejnych laktacjach krów. Nie wykazano wpływu badanych genotypów na parametry użytkowości mlecznej krów.

Słowa kluczowe: gen FABP4, gen TG, polimorfizm, mleko, bydło

Otrzymano: 28.07.2017

Zaakceptowano: 01.12.2017

Opublikowano online: 05.01.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kaczor, U., Famielec, M., Dudziak, P., Kaczor, A., Kucharski, M., Mandecki, A. (2017). Fatty acid binding protein 4 (FABP4) and thyreoglobulin (TG) polymorphisms in relation to milk performance traits in the Holstein-Friesian cattle. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 11‒16. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.02