Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Zmiany histopatologiczne w mięśniu piersiowym powierzchownym bażantów (Phasinus colchicus; Phasinus c. mongolicus)

Konrad Walasik, Alicja Łyszczarz, Joanna Bogucka, Joanna Kuźniacka, Katarzyna Stadnicka, Monika Bogusławska-Tryk, Adam Oler

UTP University of Science and Technology, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Przedmiotem badań była ocena częstotliwości występowania zmian histopatologicznych w mięśniu piersiowym powierzchownym m. pectoralis superficialis bażantów łownych i mongolskich. Próby do analiz pobierane były po uboju ptaków w wieku 12., 16. i 20 tygodni. Z poprawnych prób sporządzono preparaty histologiczne i poddano je barwieniu H+E celem zobrazowania struktury tkanki mięśniowej. Analizę struktury mięśnia przeprowadzono na powierzchni 1.5 mm2 z uwzględnieniem następujących zmian histopatologicznych: atrofia, zmiany kształtu włókien, włókna olbrzymie, martwica, zeszkliwienie, rozszczepienie, przerost tkanki łącznej i nacieki zapalne. U obydwu odmian bażantów stwierdzono niewielką częstotliwość występowania zmian histopatologicznych. Najczęstszą zmianą była atrofia oraz zmiany kształtu włókien. Pozostałe zmiany występowały sporadycznie. U żadnego osobnika nie zaobserwowano przerostu tkanki łącznej i nacieków zapalnych. U bażantów mongolskich stwierdzono nieznacznie większa częstotliwość występowania zmian histopatologicznych, jednak różnice te nie były istotne statystycznie. Biorąc pod uwagę powyższe fakty można stwierdzić, że mięsień piersiowy powierzchowny bażantów obydwu odmian z racji niewielkiej ilości zmian histopatologicznych obserwowanych w ich strukturze oraz swoich walorów odżywczych stanowi cenny surowiec do produkcji żywności o wysokiej jakości.

Słowa kluczowe: mięsień piersiowy, zmiany histopatlogiczne stuktury mięśnia, bażanty

Otrzymano: 11.09.2017

Zaakceptowano: 12.12.2017

Opublikowano online: 06.01.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Walasik, K., Łyszczarz, A., Bogucka, J., Kuźniacka, J., Stadnicka, K., Bogusławska-Tryk, M., Oler, A. (2017). Histopathological changes of the pectoral muscle in pheasants (Phasinus colchicus; Phasinus c. mongolicus). Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 17‒22. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.03