Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Porównanie wzrostu i budowy ciała kaczek odchowywanych systemem półintensywnym i intensywnym

Barbara Biesiada-Drzazga, Dorota Banaszewska, Eugeniusz Wencek

Department of Breeding Methods and Poultry Breeding, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland; The National Poultry Council – Chamber of Commerce Warszawa, Poland

Abstrakt. Celem badań było porównanie wzrostu i budowy ciała kaczek hodowanych w półntensywnym iintensywny system. Materiałem do badań był Pekin Star 53 H.Y. kaczki mięsne mieszańce pochodzenia francuskiego. Kaczki odchowywano 8 tygodni. Ptaki z grupy I odchowywano systemem intensywnym, a ptaki w grupieII półintensywnym. Po zakończeniu okresu odchowu, tj. w wieku 8 tygodni, średnia masa ciałaptaki w grupie I wynosiła 3480,3 g, a w grupie II 3000,2 g. Wyniki wskazują, że niezależnie od płci, młode ptaki tj. w ciągu pierwszych 3 tygodni życia odznaczają się najszybszym tempem wzrostu, które stopniowo zmniejsza się z wiekiem. W obu grupach badawczych samce charakteryzowały się większym lub istotnie większym indeksem masywności we wszystkich tygodniach życia w~porównaniu z samicami. Indeks zwięzłości, określający procentowy stosunek obwodu klatki piersiowej do długości tułowia przyjmował wraz z wiekiem kaczek coraz mniejsze wartości, wynosząc w pierwszym tygodniu odchowu średnio dla grupy I 144,7, a dla grupy II 142,6% natomiast w ósmym tygodniu odpowiednio 117,7 i 120,5%. W grupie II, a w niektórych terminach również w grupie I samice charakteryzowały się przeważnie większym indeksem zwięzłości niż samce (różnice potwierdzone statystycznie).

Słowa kluczowe: kaczki, tempo wzrostu, indeksy budowy ciała

Otrzymano: 07.07.2017

Zaakceptowano: 28.10.2017

Opublikowano online: 29.11.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Biesiada-Drzazga, B., Banaszewska, D., Wencek, E. (2017). Comparison of the growth and body conformation of ducks reared in semi-intensive or intensive systems. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 43‒52. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.06