Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Zawartość selenu w mleku krowim oferowanym w mlekomatach z terenu Szczecina w zależności od pory roku

Anna Mituniewicz-Małek, Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Renata Pilarczyk, Małgorzata Bąkowska

West Pomeranian University of Technology, Department of Dairy Technology and Food Storage, Faculty of Food Science and Fisheries, Szczecin, Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin, Poland; West Pomeranian University of Technology, Department of Animal Reproduction Biotechnology and Environmental Hygiene, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, Szczecin, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland; West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Laboratory of Biostatistics, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland

Abstrakt. Celem pracy było określenie zawartości selenu w mleku krowim oferowanym w mlekomatach z terenu Szczecina w zależności od pory roku. Materiał badawczy stanowiły próbki mleka pochodzące z 5 mlekomatów zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin. Celem pracy było określenie zawartości selenu w mleku krowim oferowanym w mlekomatach w zależności od pory roku. Średnia zawartość selenu w mleku w mlekomatach z terenu Szczecina była zróżnicowana w poszczególnych porach roku i mieściła się w przedziale od 0,013 do 0,034 µg · ml–1. Średnie stężenie selenu w mleku krowim z mlekomatów wyniosło 0,023 µg · ml–1. Najniższe średnie stężenie selenu odnotowano w mleku w okresie lata (0,013 µg · ml–1), natomiast najwyższe w okresie jesieni (0,034 µg · ml–1). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zawartości selenu w mleku pomiędzy zima a wiosną, pomiędzy pozostałymi porami roku różnice te były istotne statystycznie. Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególną uwagę należy zwracać na stężenie selenu w mleku krów w okresie lata bo, aż w 72,22% badanych próbek występował marginalny poziom selenu w mleku, a w 27,78% poziom deficytowy. Niskie stężenie selenu w mleku krów w okresie lata wskazuje na to, że zwierzęta znajdują się na terenie niedoborowym w ten pierwiastek. Szczególnie w tym okresie konieczne jest wprowadzenie wczesnej diagnostyki poziomu selenu u krów mlecznych i podjęcia szybkiej decyzji o jego suplementacji.

Słowa kluczowe: selen, mleko krowie, mlekowaty, pory roku, Szczecin

Otrzymano: 28.07.2017

Zaakceptowano: 30.11.2017

Opublikowano online: 07.12.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Mituniewicz-Małek, A., Pilarczyk, B., Tomza-Marciniak, A., Pilarczyk, R., Bąkowska, M. (2017). The content of selenium in cow milk from milk machines in Szczecin in accordance to a season. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 53‒56. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.07