Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Klasyfikacja trudności wycieleń z wykorzystaniem różnych rodzajów drzew decyzyjnych

Daniel Zaborski, Witold S. Proskura, Wilhelm Grzesiak

Department of Ruminants Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 10, 71-466 Szczecin, Poland

Abstrakt. Celem pracy była klasyfikacja kategorii trudności wycieleń z wykorzystaniem wybranych metod eksploracji danych (drzewa klasyfikacyjne i regresyjne: CART, Chi-square Automatic Interaction Detector: CHAID, Quick, Unbiased, Efficient, Statistical Trees: QUEST) oraz uogólnionego modelu liniowego (GLZ), a także identyfikacja najważniejszych czynników trudności porodu. Przeanalizowano łącznie 1699 rekordów informacyjnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Wyodrębniono trzy kategorie trudności wycielenia (łatwe, średnie i trudne). Odsetek poprawnie zaklasyfikowanych wycieleń przez CART, CHAID, QUEST i GLZ wynosił odpowiednio: 60,20, 65,31, 68,88, 66,33% (wycielenia łatwe), 71,36, 69,01, 64,79%, 69,01% (umiarkowane) oraz 0, 0, 0, 0% (trudne). Najważniejszymi predyktorami trudności porodu były: ranga buhaja – ojca krowy, płeć cielęcia, wiek wycielenia, trudność poprzedniego porodu, kolejna laktacja, dobowa wydajność mleka i kategoria średniej wydajności mleka w gospodarstwie. Drzewa decyzyjne i GLZ charakteryzowały się umiarkowaną jakością. Żaden z modeli nie był w stanie poprawnie wskazać trudnych wycieleń.

Słowa kluczowe: bydło, systemy wspomagania decyzji, diagnoza, trudny poród

Zaakceptowano: 28.12.2016

Opublikowano online: 08.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Zaborski, D., Proskura, W.S., Grzesiak, W. (2016). Classification of calving difficulty scores using different types of decision trees. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 55‒70. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.05