Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wskaźniki nieśności i wylęgu oraz jakości jaj u gęsi żywionych z wykorzystaniem dodatku suchych jabłkowych wytłoków

Lesia Fiialovych, Iaroslav Kyryliv

Department of Small Animals Production Technology, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, vul. Pekarska 50, 79010 Lviv, Ukraine

Abstrakt. W artykułe przedstawiono wyniki badań efektywności stosowania suchych jabłkowych wytłoków bez dodatku i z dodatkem chelatu miedzi i cynku w żywieniu gęsi. Eksperymentalnie określono efektywny poziom tych dawek i zbadano ich wpływ na cechy morfologiczne, jakości jaj i poziom produkcyjności u gęsi. Ustalono, że stosowanie w mieszance paszowej dodatku suchych jabłkowych wytłoków zwiększa nieśność u gęsi, sprzyja podwyższeniu wylęgowości z jaj zapłodnionych i zdolności do przeżycia u gąsiąt. Użycie tanich, pełnowartościowych suchych jabłkowych wytłoków może istotnie zwiększyć dochodowość drobiarstwa. Oprócz tego, stwierdzono również, że najwyższy poziom wylęgu z jaj zapłodnionych і zdolności do przeżycia zaznaczał się w grupie żywionej z dodatkiem 7% suchych jabłkowych wytłoków wzbogaconych chelatami miedzi i cynku w mieszance paszowej. Świadczy to, że dodatki te zabezpieczają nie tylko fizjologiczne zapotrzebowanie podstawowych składników odżywczych, ale i w biologicznie aktywnych substancjach, co determinuje odpowiedni poziom produktywności gęsi, a w szczególności sprzyja intensywnemu użyciu substratów dla syntezy głównych elementów jaj.

Słowa kluczowe: gęsi, wytłoki jabłkowe, reproduktywność, jakość jaj, lipidy żółtka

Zaakceptowano: 30.12.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Fiialovych, L., Kyryliv, I. (2016). Laying performance, egg quality and hatching results in geese fed with dry apple pomaces. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 71‒82. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.06