Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Review Article

Możliwości wykorzystania olejków eterycznych u różnych gatunków zwierząt: leczenie i suplementacja

Nicola Padzik, Małgorzata Szewczuk, Piotr Sablik

Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland

Abstrakt. Ze względu na nadużywanie leków przeciwdrobnoustrojowych, mikroorganizmy coraz częściej wykazują oporność m.in. na antybiotyki, co stanowi problem z punktu widzenia ekonomicznego oraz leczniczego. Drobnoustroje wykształcają oporność na antybiotyki co stawia skuteczność terapii pod znakiem zapytania. Zauważono wzrost zainteresowania substancjami pochodzenia roślinnego, wykazującymi silne działanie przeciwdrobnoustrojowe [Król i in. 2013; Lima et al., 2013; Różański and Drymel, 2009; Grzesiak et al. 2018]. Skuteczną naturalna alternatywą są olejki eteryczne. Te naturalne ekstrakty znajdują swoje zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle spożywczym [Herman and Herman 2015; Kaniewski et al. 2016] oraz jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt [Radkowska 2013]. Oprócz wpływu na lepsze wykorzystanie paszy olejki eteryczne sprawdzają się również w leczeniu i profilaktyce u różnych gatunków zwierząt [Crowell 1999].

Słowa kluczowe: olejki eteryczne, medycyna weterynaryjna, leczenie zwierząt, żywienie i suplementacja zwierząt

Otrzymano: 15.12.2018

Zaakceptowano: 28.12.2018

Opublikowano online: 30.01.2019

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Padzik, N., Szewczuk, M., Sablik, P. (2018). Different variations of using essential oils in several animal species: treatment and supplementation. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(3), 3‒8. DOI:10.21005/asp.2018.17.3.01