Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Określenie zależności między poziomem mocznika w mleku a wybranymi cechami płodności u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Kamil Siatka, Anna Sawa, Mariusz Bogucki, Sylwia Krężel-Czopek

Department of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Na podstawie 88745 próbnych udojów (przeprowadzonych do 30 dni przed pierwszą inseminacją) uzyskanych od 55685 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, oszacowano wartości współczynników korelacji prostej między poziomem mocznika w mleku, a wybranymi wskaźnikami płodności, wiekiem krów, poziomem wydajności, wielkością stada, sezonem pierwszej inseminacji i okresem laktacji. Stwierdzono, że wzrost poziomu mocznika w mleku wpływał istotnie (P  ≤  0,01) na wydłużenie OMW (r = 0,03) i OU (r = 0,01), a także zwiększenie liczby inseminacji potrzebnych do zacielenia krowy (r = 0,02). Kierunek i siła zależności (wyrażonej wartościami współczynnika korelacji) między poziomem mocznika w mleku a płodnością okazały się zróżnicowane w obrębie klas wybranych czynników jak wiek krów, okres laktacji, sezon pierwszej inseminacji, poziom wydajności i wielkość stada. Badania wykazały, że w stadach krów mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej korzystne byłoby monitorowanie poziomu mocznika w mleku, co mogłoby przyczynić się do poprawy płodności krów.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, rasa holsztyńsko-fryzyjska, poziom mocznika w mleku, korelacje, płodność

Otrzymano: 05.01.2018

Zaakceptowano: 28.02.2018

Opublikowano online: 11.05.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Siatka, K., Sawa, A., Bogucki, M., Krężel-Czopek, S. (2018). Determining the relationship between milk urea level and selected fertility traits in Holstein-Friesian cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(1), 3‒8. DOI:10.21005/asp.2018.17.1.01