Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Review Article

Spór o ubój rytualny

Krzysztof Tereszkiewicz, Karolina Choroszy, Piotr Tereszkiewicz

Rzeszow University of Technology, Faculty of Management, Department of Computer Engineering in Management, Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszow, Poland; University in Leuven (KU Leuven), Institute for Commercial and Insolvency Law, Tiensestraat 41, box 3434 3000 Leuven, Belgium,

Abstrakt. Tematem artykułu jest analiza głównych argumentów podnoszonych przez zwolenników i przeciwników w dyskusji dotyczącej moralnej i prawnej dopuszczalności uboju rytualnego w Polsce oraz wskazanie możliwej przestrzeni kompromisu. W toczącej się debacie dotyczącej uboju rytualnego wyodrębnić można trzy główne stanowiska: obrońców praw zwierząt żądających zakazu uboju ze względu na jego niehumanitarność, producentów mięsa powołujących się na straty ekonomiczne związane z zakazem oraz mniejszości religijnych zdaniem, których zakaz ten narusza istotę praw gwarantowanych w Konstytucji i pozbawia je korzystania z ważnego elementu decydującego o tożsamości kulturowej. Z perspektywy teologiczno-moralnej należy stwierdzić, że optymalnym rozwiązaniem tego budzącego emocje problemu w Polsce powinno być stopniowe wprowadzenie ograniczeń, dotyczące uboju rytualnego na skalę przemysłową, przy równoczesnym zagwarantowaniu wspólnotom religijnym możliwości pozyskiwania mięsa na własne potrzeby zgodnie z ich tradycją. W sytuacji gdyby możliwość uboju rytualnego na skalę przemysłową w Polsce została utrzymana konieczne będzie możliwie szybkie wprowadzenie zasadniczych zmian zasad jego wykonywania w kierunku wymiernej poprawy dobrostanu zwierząt.

Słowa kluczowe: dyskusja, ubój, ubój rytualny, halal, kosher

Otrzymano: 28.02.2017

Zaakceptowano: 25.04.2017

Opublikowano online: 12.06.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Tereszkiewicz, K., Choroszy, K., Tereszkiewicz, P. (2017). Dispute on ritual slaughter. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(1), 3‒8. DOI: 10.21005/asp.2017.16.1.01