Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza wyników oceny przyżyciowej loszek mieszańców wyprodukowanych w bydgoskim okręgu hodowlanym

Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski, Małgorzata Kmiecik

Department of Poultry Breeding and Animal Product Evaluation, Division of Animal Product Evaluation, University of Science and Technology in Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Celem prezentowanej pracy była analiza wyników oceny przyżyciowej loszek mieszańców ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, przeprowadzonej w latach 2009–2013 w bydgoskim okręgu hodowlanym. Pochodziły one z dwóch wariantów krzyżowania (w których rasę lochy podano w pierwszej pozycji): [wbp × pbz] i [pbz × wbp]. Loszki mieszańce [pbz × wbp] we wszystkich analizowanych latach (z wyjątkiem wyniku z roku 2011) odznaczały się wyższymi przyrostami dobowymi masy ciała standaryzowanymi na 180. dzień życia aniżeli zwierzęta [wbp × pbz]. Od 2009 do 2013 roku tempo wzrostu badanych loszek mieszańców, tj. [wbp × pbz] i [pbz × wbp] uległo zwiększeniu odpowiednio o 10 i 8 g. Na przestrzeni pięciu badanych lat (2009–2013) nastąpiła poprawa wartości hodowlanej zwierząt określanej miarą indeksu selekcyjnego, który wzrósł o 7 pkt. u loszek [wbp × pbz] oraz o 4 pkt. u świń [pbz × wbp]. Świadczy to o skutecznym doskonaleniu cech użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców pochodzących z bydgoskiego okręgu hodowlanego na przestrzeni lat 2009–2013, będących komponentem matecznym wykorzystywanym w rozrodzie i w krzyżowaniu towarowym, które w kolejnych latach powinno być nadal monitorowane.

Słowa kluczowe: loszki mieszańce, ocena przyżyciowa, tempo wzrostu, indeks selekcyjny

Otrzymano: 17.10.2016

Zaakceptowano: 16.01.2017

Opublikowano online: 28.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Michalska, G., Nowachowicz, J., Bucek, T., Wasilewski, P.D., Kmiecik, M. (2017). Performance test results analysis of crossbred gilts produced in the Bydgoszcz Breeding Region. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(1), 9‒16. DOI: 10.21005/asp.2017.16.1.02