Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 18(1), 2019

Oryginalne prace twórcze

Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny kondycji krów mlecznych w wolnostanowiskowym i uwięziowym systemie utrzymania 

Piotr Sablik, Ewa Januś, Małgorzata Szewczuk, Stakh Vovk, Nicola Padzik

Abstrakt. W analizie wykorzystano 6891 ocen kondycji, dokonanych u 680 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z dwóch gospodarstw, należących do jednego właściciela, różniących się systemem utrzymania zwierząt. Ocenę kondycji krów przeprowadzano w ciągu dwóch lat w skali 5-pkt, z dokładnością do 0,25 pkt. Stwierdzono, że najczęściej przyznawaną oceną w systemie uwięziowym było 3,0 pkt BCS (ponad 24%), a w wolnostanowiskowym 3,25 pkt BCS (ponad 26%). Rozkład ocen kondycji krów o różnej dobowej wydajności, będących w różnym wieku i ocenianych w różnych sezonach roku istotnie był związany z systemem utrzymania. Krowy o najwyższej dobowej wydajności mleka (>35 kg), młodsze (w drugiej laktacji) oraz oceniane w sezonie letnim miały najmniej korzystny rozkład ocen kondycji i ich średnią wartość w porównaniu do pozostałych grup. Wykazano, że krowy utrzymywane na uwięzi częściej otrzymywały skrajne oceny kondycji, tj. nie więcej niż 2,0 pkt lub 4,0 i więcej pkt BCS w porównaniu do krów z chowu wolnostanowiskowego.