Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 10(1), 2011

Oryginalne prace twórcze

Profil kwasów tłuszczowych i właściwości fizykochemiczne tkanki mięśniowej koziołków i tryczków otrzymujących paszę z dodatkiem nasion lnu 

Elżbieta Horoszewicz, Krystyna Pieniak-Lendzion, Roman Niedziółka, Ewa Wójcik

Abstrakt.

Jakość jaj bażantów łownych żywionych mieszanką o różnej wartości pokarmowej 

Dariusz Kokoszyński, Zenon Bernacki, Kamil Ławski

Abstrakt.

Polimorfizm w genie CRH w powiązaniu z cechami użytkowości mlecznej bydła 

Hanna Kulig, Inga Kowalewska-Łuczak, Joanna Szydłowska

Abstrakt.

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz koncentracja białka, Mn, Cu i Zn w świńskim płynie pęcherzykowym 

Bogdan Lasota, Tadeusz Ogoński, Piotr Błaszczyk, Beata Seremak, Marek Ligocki, Arkadiusz Telesiński, Piotr Kopczyński

Abstrakt.

Wpływ wybranych czynników na wyniki odchowu cieląt rasy aberdeen angus 

Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Barbara Binerowska, Piotr Kryśków, Paweł Czerniak

Abstrakt.