Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Doskonalenie technologii lęgu jaj gęsich z zastosowaniem preinkubacji

Joanna Kucharska-Gaca, Marek Adamski, Joanna Kuźniacka, Emilia Kowalska

Department of Poultry Breeding and Animal Products Evaluation, UTP University of Science and Technology, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa można wnosić, że preinkubacja była wykorzystywana jedynie w celach przedłużenia zdolności wylęgowej jaj składowanych przez dłuższy okres czasu. W przeprowadzonym doświadczeniu preinkubacje zastosowano jako czynnik polepszenia wskaźników wylęgowych. Przeprowadzono ją bezpośrednio przed właściwym terminem inkubacji. W badaniu wykorzystano jaja (7269) gęsi Białej Kołudzkiej®, które podzielono na 3 grupy i podgrzewano w temperaturze 37,8°C. W obu grupach doświadczalnych różnice we wskaźnikach lęgu jaj i wylęgu piskląt nie były istotne statystycznie (P ≥ 0,05). Jednakże, porównując grupę kontrolną z grupami w których przeprowadzono preinkubację stwierdzono większy odsetek jaj zapłodnionych i mniejszy odsetek zarodków zamarłych w grupach podgrzewanych. Dodatkowo w grupach preinkubowanych odnotowano wyższy wskaźnik wylęgowości, co w produkcji wielkotowarowej ma znaczenie i pozwala na uzyskanie większej ilości piskląt gęsich. W doświadczeniu wskazano również na pozytywny wpływ zabiegu preinkubacji na synchronizację lęgu. W grupach preinkubowanych pisklęta wykluwały sie jednocześnie, co świadczyło o pełnej synchronizacji procesu wylęgu. Preinkubacja jako dodatkowy zabieg w czasie inkubacji może prowadzić do wzrostu wskaźników lęgu jaj i wylęgu piskląt gęsich, co wydaje się być uzasadnione w przypadku tego gatunku z uwagi na niskie wskaźniki wylęgowości.

Słowa kluczowe: preinkubacja, wylęgowość, synchronizacja, gęś

Zaakceptowano: 01.06.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kucharska-Gaca, J., Adamski, M., Kuźniacka, J., Kowalska, E. (2016). Goose eggs hatching technique improvement with the use of pre-incubation. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 37‒46. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.04