Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Czas leżenia koni w zależności od płci i systemu utrzymania

Anna Stachurska, Natalia Kowalska, Ryszard Kolstrung, Michał Pluta

University of Life Sciences in Lublin, Department of Horse Breeding and Use, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem pracy było ustalenie potrzeb leżenia dorosłych ogierów i wałachów oraz klaczy, a także klaczy utrzymywanych w różnych systemach. 43 konie zostały zbadane w trzech ośrodkach. Czas leżenia mierzono w ciągu doby podzielonej na cztery okresy: noc (24:00–6:00), przedpołudnie (6:00–12:00), popołudnie (12:00–18:00) i wieczór (18:00–24:00). W jednej analizie ANOVA GLM uwzględniono płeć konia (ogiery i wałachy, klacze), a w drugiej analizie system utrzymania (stanowiska, biegalnia, padoki, pastwiska). Klacze leżały dwa razy dłużej niż ogiery i wałachy. Klacze leżały nocą przez 90% całkowitego czasu leżenia (116.6 ±50.6 min), a ogiery i wałachy prawie wyłącznie nocą (62.3 ±24.3 min). Czas leżenia klaczy w stanowiskach był krótszy niż klaczy w biegalni i na zewnątrz stajni. Po południu i wieczorem klacze w stajni leżały dłużej niż klacze na zewnątrz stajni. Aby zachować warunki dobrostanu, system utrzymania powinien uwzględniać potrzeby koni pod względem leżenia. Jako że leżenie zachodzi w ciągu długich okresów, głównie nocą i jest często przerywane, o tej porze doby koniom nie należy przeszkadzać. Klacze powinny mieć możliwość dłuższego leżenia niż ogiery i wałachy.

Słowa kluczowe: koń, ogier, wałach, klacz, pozycja leżenia, warunki utrzymania

Zaakceptowano: 10.04.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Stachurska, A., Kowalska, N., Kolstrung, R., Pluta, M. (2016). Time of lying in the horse with regard to its sex and system of management. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 77‒86. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.07