Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena umięśnienia i otłuszczenia u loszek mieszańców uzyskanych z wielokierunkowego krzyżowania ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej uzyskanych w okręgu hodowlanym regionu kujawsko-pomorskiego

Grażyna Michalska, Jerzy Nowachowicz, Tomasz Bucek, Przemysław Dariusz Wasilewski, Małgorzata Kmiecik

University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. W pracy przedstawiono analizę umięśnienia i otłuszczenia dwóch grup loszek mieszańców (52.024 osob.) wyprodukowanych w bydgoskim okręgu hodowlanym w latach 2009–2013 i ocenionych przyżyciowo zgodnie z obowiązującą metodyką. Loszki pochodziły z dwóch wariantów krzyżowania ras wielkiej białej polskiej (wbp) i polskiej białej zwisłouchej (pbz): [wbp x pbz] i [pbz x wbp], w których rasę lochy podano w pierwszej pozycji a knura w drugiej. Należy podkreślić, że w analizowanych latach, miało miejsce zmniejszenie otłuszczenia mierzonego grubością słoniny w punktach P2 i P4, zwiększenie wysokości oka polędwicy oraz polepszenie mięsności u obu grup loszek mieszańców, tj. [wbp x pbz] i [pbz x wbp]. Skuteczne doskonalenie w zakresie umięśnienia oraz otłuszczenia loszek mieszańców [wbp x pbz] i [pbz x wbp] produkowanych w kujawsko-pomorskim okręgu hodowlanym będących komponentem wykorzystywanym w rozrodzie i w krzyżowaniu towarowym jest nadal wskazane i powinno być monitorowane w kolejnych latach.

Słowa kluczowe: loszki mieszańce, ocena przyżyciowa, umięśnienie, otłuszczenie

Zaakceptowano: 10.12.2015

Opublikowano online: 05.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Michalska, G., Nowachowicz, J., Bucek, T., Wasilewski, P.D., Kmiecik, M. (2015). Evaluation of meat and fat content of crossbred gilts obtained from multidirectional crossing of Polish Large White and Polish Landrace breeds obtained in the breeding area of Kujawy-Pomorze region. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 119‒130.