Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza skuteczności unasienień krów mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym

Paweł Plewa, Rafał Plewa, Grzegorz Pogorzelski, Tomasz Przysucha, Agnieszka Wierzbicka

Abstrakt. Materiał badawczy stanowiły wyniki oceny skuteczności unasienień krów mlecznych krytych nasieniem 12 buhajów ras mięsnych, tj. Belgian Blue, Charolaise, Limousine, Simentaler. Inseminacje były prowadzone na terenach województw: mazowieckiego, warmińsko–mazurskiego oraz podlaskiego.Wbazie danych zgromadzono informacje dotyczące: rasy buhaja, genotypu ojca oraz inseminatora przeprowadzającego inseminację. Analizowano wpływ tych czynników na skuteczność inseminacji.Wszystkie unasiennienia zostały wykonane w ramach Projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”. W ramach badań poddano inseminacji 1678 krów mlecznych, z czego skutecznie unasienniono 442 krowy. Zabiegi inseminacyjne zostały wykonane przez 24 inseminatorów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między rasą buhaja, genotypem buhaja, jak i inseminatorem a skutecznością wykonywanych zabiegów. Stwierdzono wpływ płci inseminatora na skuteczność unasienniania. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszych szczegółowych badań dotyczących wpływu cech indywidualnych inseminatora (wykształcenie, doświadczenie, cechy charakterologiczne inseminatora, w tym sumienność i rzetelność) na podstawowe wskaźniki rozrodu.

Słowa kluczowe: krzyżowanie towarowe, skuteczność inseminacji

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Plewa, P., Plewa, R., Pogorzelski, G., Przysucha, T., Wierzbicka, A. (2012). Analysis of the insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from specialized bulls breeds in the cross breeding system. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 11(2), 33‒42.