Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica

 Volume 8(4), 2009

Original Research Articles

VARIABILITY IN MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD SERUM OF COWS ACCORDING TO THEIR PHYSIOLOGICAL STATUS AND GROWING CONDITIONS 

Antoni Bombik, Elżbieta Bombik, Katarzyna Rymuza, Krzysztof Górski, Leon Saba

Abstract. The work was undertaken to evaluate an influence of the physiological status of (lactating and dried-off) cows and growing conditions (farm) on the variability of selected macroelements in cow blood serum. The evaluation was done using random models (models of variance components) as well as the classical variability coefficient. It has been found that the cow physiological condition influences the concentration and variability of examined elements. Sampling dates to a greater extent modified the content of investigated macroelements compared to the farms. There has also been found a significant share of an interaction of these factors and random effects (the experimental error) in the variability of examined elements.

VARIABILITY IN MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD SERUM OF COWS ACCORDING TO THEIR PHYSIOLOGICAL STATUS AND GROWING CONDITIONS 

Antoni Bombik, Elżbieta Bombik, Katarzyna Rymuza, Krzysztof Górski, Leon Saba

Abstract. The work was undertaken to evaluate an influence of the physiological status of (lactating and dried-off) cows and growing conditions (farm) on the variability of selected macroelements in cow blood serum. The evaluation was done using random models (models of variance components) as well as the classical variability coefficient. It has been found that the cow physiological condition influences the concentration and variability of examined elements. Sampling dates to a greater extent modified the content of investigated macroelements compared to the farms. There has also been found a significant share of an interaction of these factors and random effects (the experimental error) in the variability of examined elements.

WPŁYW SYSTEMU UTRZYMANIA I ŻYWIENIA NA BEHAWIOR ROSNĄCYCH ŚWIŃ 

Wojciech Kozera, Krzysztof Karpiesiuk, Janusz Falkowski

Abstract.

JAKOŚĆ EJAKULATÓW KNURÓW CZYSTORASOWYCH URODZONYCH W RÓŻNYCH PORACH ROKU 

Kazimierz Pokrywka, Maria Ruda, Krzysztof Tereszkiewicz

Abstract.

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DATĄ PIERWSZEGO KRYCIA A DATĄ IMPLANTACJI I DŁUGOŚCIĄ CIĄŻY U NORKI AMERYKAŃSKIEJ (NEOVISON VISON) ODMIANY WILD I STANDARD 

Beata Seremak, Bogdan Lasota, Anna Masłowska, Małgorzata Dziadosz, Grzegorz Mieleńczuk

Abstract.
Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2019): 20 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: