Research Article

WPŁYW WYSOKIEGO UDZIAŁU OWSA NIEOPLEWIONEGO W MIESZANCE NA EFEKTY TUCZU, WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ

Anna Milczarek, Maria Osek

 

This Article

Published online: 8 May 2017

Accesses: 504

How to cite

Milczarek, A., Osek, M., (2009). WPŁYW WYSOKIEGO UDZIAŁU OWSA NIEOPLEWIONEGO W MIESZANCE NA EFEKTY TUCZU, WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 8(3), 27–38.