Research Article

ZRÓŻNICOWANIE WSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI KRÓW MLECZNYCH W ZWIĄZKU ZE WZRASTAJĄCĄ WYDAJNOŚCIĄ LAKTACYJNĄ

Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Abstract. Analizie poddano 840 wycieleń i laktacji 340 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w latach 2004–2006. Określono cechy użytkowości rozpłodowej – okres międzywycieleniowy, okres międzyciążowy, okres spoczynku rozrodczego, okres usługi i indeks inseminacji. Cechy te analizowano w aspekcie wydajności mleka w laktacji pełnej. Obliczono również wartości współczynników korelacji pomiędzy wydajnością mleczną a uwzględnionymi w pracy wskaźnikami rozrodu. Wydajność mleczna krów istotnie statystycznie różnicowała badane wskaźniki płodności. Długość okresu międzywycieleniowego ulegała wydłużeniu – z 369 dni (wydajność do 6000 kg) do 540 dni (wydajność >14 000 kg). W kolejnych klasach wydajności wydłużeniu ulegał także okres międzyciążowy – z 98 do 264 dni, okres spoczynku rozrodczego – z 68 do 117 dni, okres usługi z 30 do 147 dni. Indeks inseminacji w pierwszej klasie wydajności był najniższy (1,8), w klasie ostatniej najwyższy (3,6). Wartości współczynników korelacji między wydajnością laktacyjną a uwzględnionymi wskaźnikami rozrodu były dodatnie i statystycznie wysoko istotne. Najwyższe współczynniki korelacji (0,4xx) wykazano pomiędzy wydajnością mleka a okresami – międzywycieleniowym i międzyciążowym.

Keywords: krowy, mleczność, płodność

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 8 May 2017

Accesses: 850

How to cite

Bogucki, M., Sawa, A., Neja, W., (2007). ZRÓŻNICOWANIE WSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI KRÓW MLECZNYCH W ZWIĄZKU ZE WZRASTAJĄCĄ WYDAJNOŚCIĄ LAKTACYJNĄ. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 3–10.