Research Article

WPŁYW BIOPLEKSU MIEDZIOWEGO NA WYBRANE WSKAŹNIKI HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W KRWI KURCZĄT BROJLERÓW

Małgorzata Dmoch, Antoni Polonis

Akademia Rolnicza w Lublinie

Abstract. Badania przeprowadzono na kurczętach brojlerach firmy Cobb-500. Ze stada liczącego 18 tys. brojlerów, które stanowiły grupę kontrolną wyizolowano grupę doświadczalną obejmującą 100 kurcząt. Grupa kontrolna żywiona była mieszankami pełnoporcjowymi oraz pojona czystą wodą. Grupa II (doświadczalna) dostawała dodatkowo do wody chelat miedziowy w ilości 6 ml·10 l–1zawierający 30 mg Cu·l–1 H20. U kurcząt w wieku 6 tygodni z obu grup pobrano krew i wykonano oznaczenia biochemiczne (aktywność ASPAT, ALAT, LDH, ALP, poziom cholesterolu, kwasu moczowego, triglicerydów, glukozy i białka całkowitego), podstawowe oznaczenia hematologiczne oraz określono zawartość elementów mineralnych w osoczu krwi. Po suplementacji miedzi z lizyną nastąpił wyraźny wzrost poziomu cholesterolu i triglicerydów w porównaniu do grupy kontrolnej. Zastosowany chelat miedziowy nie miał istotnego wpływu na wskaźniki hematologiczne krwi kurcząt brojlerów. Zawartość K, Mg wzrosła pod wpływem jonów Cu, natomiast obniżyło się stężenie Ca, P w osoczu krwi. Jednak różnice nie były statystycznie istotne.

Keywords: chelat Cu, kurczęta brojlery, składniki mineralne, wskaźniki hematologiczne, wskaźniki hematologiczne i biochemiczne

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 9 May 2017

Accesses: 654

How to cite

Dmoch, M., Polonis, A., (2007). WPŁYW BIOPLEKSU MIEDZIOWEGO NA WYBRANE WSKAŹNIKI HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W KRWI KURCZĄT BROJLERÓW. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 11–18.