Research Article

OCENA BEHAWIORALNA KONI PÓŁKRWI I CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ PODDANYCH PRÓBOM DZIELNOŚCI NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH

Katarzyna Kamińska, Henryk Geringer de Oedenberg, Maciej Dobrowolski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Abstract. Celem prowadzonych obserwacji było określenie i ocena zachowań koni półkrwi oraz czystej krwi arabskiej poddanych próbom dzielności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w sezonie 2006. Czterostopniową oceną objęto 74 konie półkrwi (42 małopolskie, 8 wielkopolskich, 24 szlachetne półkrwi) oraz 69 czystej krwi arabskiej, uczestniczących głównie w gonitwach płaskich. Obserwacje behawioru polegały na ocenie zachowania się tych koni podczas oprowadzania na padoku, w czasie dosiadania ich przez jeźdźców i podczas wchodzenia do maszyny startowej. Wykazano różnice w zachowaniu się badanych koni w zależności od trenerów, płci, liczby gonitw oraz obliczono korelacje między obserwowanymi czynnikami a indywidualnym współczynnikiem powodzenia (IWP). Najbardziej stresującymi czynnościami było wejście do maszyny startowej oraz oprowadzanie, a najmniej – dosiad. Okazało się, że klacze są bardziej odporne na stres od ogierów. Ujemne wskaźniki korelacji między oceną zachowania na padoku a IWP u koni czystej krwi arabskiej i małopolskiej wskazują, że konie tych ras silnie manifestują stres przedstartowy. Wysokie oceny za zachowanie skorelowane z częstszym uczestnictwem w gonitwach świadczą o tym, że konie szybko adaptują się do czynników stresogennych.

Keywords: behawior, dzielność wyścigowa, indywidualny współczynnik powodzenia (IWP), konie wyścigowe

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 7 May 2017

Accesses: 666

How to cite

Kamińska, K., Oedenberg, H.G.d., Dobrowolski, M., (2007). OCENA BEHAWIORALNA KONI PÓŁKRWI I CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ PODDANYCH PRÓBOM DZIELNOŚCI NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 19–24.