Research Article

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MASĄ CIAŁA LOCH PIERWIASTEK W OKRESIE CIĄŻY A ICH UŻYTKOWOŚCIĄ ROZPŁODOWĄ

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Anita Kołodziej, Anna Sosnowska

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstract. Badaniami objęto 42 lochy pierwiastki rasy wbp, u których kontrolowano masę ciała w dniu pierwszego pokrycia i w 30., 60., 90. i 110. dniu ciąży oraz w dniu odsadzenia prosiąt. Oszacowano istotne dodatnie współczynniki korelacji fenotypowych (P ≤ 0,05), pomiędzy masą ciała loch w 30. dniu ciąży a liczbą prosiąt żywo urodzonych (0,305*) oraz pomiędzy masą ciała loszek w 30., 60., 110. dniu ciąży a liczbą prosiąt odsadzonych (0,304*, 0,302*, 0,309*). Wykazano również istotne (P ≤ 0,01), dodatnie współzależności pomiędzy masą ciała loch w kolejnych okresach ciąży a masą miotu i prosięcia w 21. dniu odchowu (od 0,406** do 0,655**). Uzyskane rezultaty wskazują, że masa ciała loch w okresie całej ciąży może przynieść poprawę wyników ich użytkowości rozpłodowej, szczególnie wyników odchowu potomstwa.

Keywords: lochy, masa ciała, użytkowość rozpłodowa

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 8 May 2017

Accesses: 609

How to cite

Matysiak, B., Kawęcka, M., Kołodziej, A., Sosnowska, A., (2007). ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY MASĄ CIAŁA LOCH PIERWIASTEK W OKRESIE CIĄŻY A ICH UŻYTKOWOŚCIĄ ROZPŁODOWĄ. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 25–32.