Research Article

PORÓWNANIE WYNIKÓW OCENY UŻYTKOWOŚCU CZYSTORASOWEJ I MIESZAŃCOWEJ POPULACJI FRANCUSKICH RAS BYDŁA MIĘSNEGO

Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstract. Celem pracy było porównanie wyników oceny użytkowości czystorasowej i mieszańcowej populacji francuskich ras bydła mięsnego w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi. Materiałem do badań były wyniki oceny użytkowości bydła mięsnego za lata 2000–2005. Analizowano wyniki czystorasowych populacji ras charolaise i limousine oraz ich mieszańców z rasą cb. Odnotowano stały wzrost udziału rasy limousin w populacji czystorasowej i mieszańcowej oraz stabilny udział rasy charolaise w żeńskiej populacji czystorasowej. Masy ciała krów czystorasowych i mieszańców z rasą charolaise są dalekie od wymogów określonych w celu hodowlanym, a z rasą limousine – tylko nieznacznie od niego odbiegają. Nie stwierdzono różnic w masie ciała przy urodzeniu cieląt czystorasowych i mieszańców rasy limousine. Czystorasowe cielęta rasy charolaise były cięższe od mieszańców. Średnie przyrosty dobowe cieliczek czystorasowych przekraczały określony w standardzie hodowlanym, minimalny dobowy przyrost masy ciała do wieku 210 dni. Przyrosty dobowe jałówek mieszańców były znacznie niższe. Cielęta czystorasowe miały wyższą masę ciała przy odsadzeniu od mieszańców. Różnice te były bardziej wyraźne u rasy charolaise (21 kg buhajki i 28 kg cieliczki) niż u rasy limousin (odpowiednio 5 i 4 kg).

Keywords: bydło mięsne, charolaise, limousine, ocena użytkowości

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 8 May 2017

Accesses: 710

How to cite

Przysucha, T., Grodzki, H., (2007). PORÓWNANIE WYNIKÓW OCENY UŻYTKOWOŚCU CZYSTORASOWEJ I MIESZAŃCOWEJ POPULACJI FRANCUSKICH RAS BYDŁA MIĘSNEGO. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 43–50.