Research Article

OCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA. CZĘŚĆ IV. KORELACJA FENOTYPOWA

Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Abstract. Oszacowano współczynniki korelacji fenotypowej na podstawie danych cech mleczności 488 990 krów ocenianych w latach 1975–1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Szczególnie uwagę zwrócono na efekt poziomu produkcyjnego stada. Stwierdzono znaczny wpływ poziomu produkcji na dokładność oceny korelacji fenotypowej. Efekt okręgu okazał się bardzo silnym czynnikiem wpływającym na dokładność oceny. Uzyskane wartości korelacji fenotypowych charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością uzyskanych ocen.

Keywords: bydło mleczne, korelacja fenotypowa, model zwierzęcia

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 403

How to cite

Nienartowicz-Zdrojewska, A., Różańska-Zawieja, J., Sobek, Z., (2007). OCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA. CZĘŚĆ IV. KORELACJA FENOTYPOWA. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(2), 37–48.