Research Article

PORÓWNANIE WZROSTU I ROZWOJU JAŁÓWEK RASY HOLSZTYN NIEMIECKI W RÓŻNYCH SYSTEMACH UTRZYMANIA

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Bernd Losand, Łukasz Kuriata

1 Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2 Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abstract. Materiał badawczy stanowiły jałowice, rasy holsztyn niemiecki. Zwierzęta pochodziły z gospodarstwa Ramin należącej do spółki Raminer Agrar GmbH&Co. Analizie poddano parametry budowy i rozwoju ciała jałowic, na podstawie masy ciała oraz wykonanych pomiarów zoometrycznych. Ocenę Kondycji Body Conditio Scornig (BCS) dokonano na podstawie palpitacyjnej oceny zapasów tłuszczu zgromadzonego przez zwierzę wokół tylnej części kręgosłupa w skali 1 do 5 punktów. Pastwiskowy system utrzymania w stosunku do alkierzowego okazał się lepszym bowiem korzystnie wpłynął na osiągnięte wartości masy ciała, przyrostów dobowych i kondycję zwierząt. W zakresie analizowanych pomiarów zoometrycznych i masy ciała wyższymi wartościami charakteryzowały się jałowice utrzymywane na pastwisku.

Keywords: holsztyn niemiecki, jałówki, system utrzymania

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 529

How to cite

Czerniawska-Piątkowska, E., Szewczuk, M., Losand, B., Kuriata, ., (2007). PORÓWNANIE WZROSTU I ROZWOJU JAŁÓWEK RASY HOLSZTYN NIEMIECKI W RÓŻNYCH SYSTEMACH UTRZYMANIA. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(1), 15–22.