Research Article

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POLIMORFIZMEM BETA-LAKTOGLOBULINY A PRODUKCYJNOŚCIĄ MLECZNĄ KRÓW RASY HF

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Sławomir Zych

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstract. Badania przeprowadzono na 180 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych mlecznie w gospodarstwie rolnym w woj. wielkopolskim. Genotypy beta-laktoglobuliny (BLG) oznaczono metodą PCR-RFLP (ang. Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Lenght Polymorphism) wg metodyki Medrano i Aquilar-Cordova [1990] z modyfikacjami własnymi. Stwierdzono, że krowy o genotypie BLG AA uzyskały najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka zarówno w pierwszej jak i drugiej laktacji 305-dniowej. Najwyższą zawartość białka stwierdzono u homozygot BB. Najwyższą zawartością tłuszczu w laktacji pierwszej charakteryzowały się zwierzęta o genotypie BLG AA, zaś w laktacji drugiej homozygoty BB.

Keywords: beta-laktoglobulina, krowy rasy polskiej hf odmiany czarno-białej, polimorfizm, skład mleka, wydajność

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 541

How to cite

Czerniawska-Piątkowska, E., Szewczuk, M., Zych, S., (2007). ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POLIMORFIZMEM BETA-LAKTOGLOBULINY A PRODUKCYJNOŚCIĄ MLECZNĄ KRÓW RASY HF. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(1), 23–28.