Research Article

OCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA. CZĘŚĆ III. KORELACJA GENETYCZNA

Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Abstract. Oszacowano współczynniki korelacji genetycznej na podstawie danych cech mleczności 488 990 krów ocenianych w latach 1975–1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Szczególnie uwagę zwrócono na efekt poziomu produkcyjnego stada. Stwierdzono znaczny wpływ poziomu produkcji na dokładność oceny korelacji genetycznej. Uznano również okręg za bardzo silny czynnik mający wpływ na dokładność oceny. Uzyskane wartości korelacji genetycznych charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością uzyskanych ocen.

Keywords: bydło mleczne, korelacja genetyczna, model zwierzęcia

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 632

How to cite

Nienartowicz-Zdrojewska, A., Różańska-Zawieja, J., Sobek, Z., (2007). OCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA. CZĘŚĆ III. KORELACJA GENETYCZNA. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(1), 47–60.