Research Article

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PARAMETRÓW HEMATOLOGICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH WE KRWI KRÓW RASY SIMENTALER W OKRESIE CIĄŻY

Ewa Brucka-Jastrzębska, Dorota Kawczuga

Uniwersytet Szczeciński

Abstract. Rasa simentaler należy do ras o dwukierunkowym użytkowaniu mleczno-mięsnym z uwagi na swoje wysokie walory wzrostowe i dobre umięśnienie. Celem badań było określenie parametrów hematologicznych (RBC, WBC, Hb, Hct, PTL, MCH, MCHC, MCV), biochemicznych (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, albumina, glukoza, ALAT, AspaT, cholesterol całkowity, HDL, LDL i TG) oraz elektrolitów (Na+, K+, Cl–) we krwi krów będących w ciąży. Materiał do badań pobrano od krów rasy simentaler w wieku od 3 do 5 lat będących między 2. a 7. miesiącem ciąży. Badania przeprowadzono łącznie na 48 osobnikach. Wartości analizowanych parametrów hematologicznych u wszystkich badanych osobników mieściły się w granicach norm fizjologicznych. Zaobserwowano podwyższenie poziomu wskaźników czerwonokrwinkowych. Wskaźniki biochemiczne w większości przypadków różniły się od zakresów norm fizjologicznych. Jedynie uzyskane wartości stężenia kwasu moczowego i glukozy mieściły się w tych granicach. Także poziom elektrolitów u wszystkich badanych osobników nie odbiegał od norm referencyjnych. Wykazano statystycznie istotne różnice (p  ≤  0,05) w obrębie analizowanych wartości parametrów hematologicznych, biochemicznych i poziomu elektrolitów uzyskanych we krwi krów będących w różnym miesiącu ciąży.

Keywords: biochemia, bydło, ciąża, elektrolity, hematologia, simentaler

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 8 May 2017

Accesses: 624

How to cite

Brucka-Jastrzębska, E., Kawczuga, D., (2007). KSZTAŁTOWANIE SIĘ PARAMETRÓW HEMATOLOGICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH WE KRWI KRÓW RASY SIMENTALER W OKRESIE CIĄŻY. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(4), 3–16.