Research Article

UŻYTKOWOŚĆ MLECZNA KRÓW ŻYWIONYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU TMR LUB PMR

Marek Cichocki, Marek Wroński, Rafał Szydłowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstract. Badania przeprowadzono w okresie 2003 i 2004 roku. Materiał do badań stanowiło stado 140 krów mlecznych. Analizowano wpływ systemu żywienia krów TMR lub PMR oraz dolewu rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na produkcyjność krów. Wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz mleka wyrażonego w kg ECM w przeliczeniu na jeden dzień laktacji różniły się nieznacznie między grupami krów żywionych w systemie PMR lub TMR. Wyniki te wskazują, że wyższa wydajność uzyskana przez krowy żywione w systemie PMR była następstwem jedynie ich dłuższych o ponad miesiąc laktacji. Można w związku z tym stwierdzić, że zastosowane systemy żywienia nie miały wpływu na uzyskane efekty produkcyjne. Niezależnie od zastosowanego systemu żywienia statystycznie istotnie wyższe wydajności mleka, tłuszczu, białka i mleka skorygowanego ECM oraz wydajności przeliczonych na jeden dzień laktacji, uzyskały krowy o ponad 75% udziale rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, zaś w grupie krów rasy czarno-białej stwierdzono lepsze efekty produkcyjne przy zastosowaniu systemu TMR

Keywords: krowy mleczne, PMR, TMR, wydajność mleczna, żywienie

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 30 Apr 2017

Accesses: 883

How to cite

Cichocki, M., Wroński, M., Szydłowski, R., (2007). UŻYTKOWOŚĆ MLECZNA KRÓW ŻYWIONYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU TMR LUB PMR. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(2), 15–20.