Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 16(2), 2017

Oryginalne prace twórcze

Profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków przy różnych poziomach karotenoidów w diecie kur 

Olga Duh, Stakh Vovk, Vitaliy Martsynovskyi

Abstrakt. Stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy poziomem karotenoidów w dawce u kur niosek w okresie reprodukcyjnym a zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków kurzych. Zwiększenie zawartości karotenoidów w diecie kur w okresie rozrodczym z 8 do 32 mg na kg paszy przyczyniło się do zmniejszenia zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i zwiększenia zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano zwiększoną zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2ω-6), docetapentaenowy (C22:5ω-3), docakaheksaenowy (C22:6ω-3), eikozapentaenowy (C20:5ω-3) i eikozatrieniczny (C20:3ω-9). Zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj, a indeksem intensywności metabolizmu lipidów w wątrobie 19-dniowych zarodków.