Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 9(4), 2010

Oryginalne prace twórcze

Effect of nitrogen fertilization on chemical composition of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) two varieties 

Wioletta Biel, Grzegorz Hury, Robert Maciorowski, Anna Kotlarz, Izabela Jaskowska

Abstrakt. Streszczenie. Ziarno orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) pochodziło z doświadczenia przeprowadzonego w 2008 roku w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego. Doświadczenie zrealizowano z następującymi czynnikami: odmiany orkiszu (Franckenkorn i Oberkulmer Rotkorn) i dawka nawożenia azotem (0, 40, 80, 120 kg N·ha–1). W ziarnie oznaczono zawartość składników pokarmowych, frakcje włókna, składniki mineralne oraz poziom aminokwasów. Analizy wykazały, że ziarno orkiszu jest bogate w składniki odżywcze. Odmiana Oberkulmer Rotkorn charakteryzowała się istotnie wyższą zawartością białka i niższą włókna surowego w porównaniu z odmianą Franckenkorn. Białko orkiszu cechuje korzystny skład aminokwasowy i wartość odżywcza białka potwierdzona wskaźnikiem EAAI. Pierwszym aminokwasem ograniczającym jakość białka we wszystkich badanych próbach okazała się lizyna. Zwiększone nawożenie azotem miało istotny wpływ na obniżenie ligniny (o 1,6 g·kg–1 SM) i ADF (o 4,0 g·kg–1 SM). Najkorzystniejszy skład aminokwasowy określono dla Oberkulmer Rotkorn (32 g 16 g–1 N).

The concentration of selected protein fractions and their percentage of the total blood plasma protein in neonatal calves 

Andrzej Ciechanowicz, Katarzyna Michałek, Małgorzata Ożgo, Alicja Dratwa-Chałupnik, Anna Kurpińska, Agnieszka Klonowska, Agnieszka Herosimczyk, Adam Lepczyński, Magdalena Niemcewicz, Łukasz Stański, Wiesław Skrzypczak

Abstrakt.

Analysis of changes in Fjord Horses population in Poland 

Angelika Cieśla, Joanna Ignor, Grzegorz Fragstein-Niemsdorff

Abstrakt.

Innate non-specific immunity in clinicaly healthy standard breed mares after Streptococcus equi infection 

Danuta Czernomysy-Furowicz, Helena Masiuk, Marek Masiuk, Dorota Jankowiak, Anna Silecka, Paweł Nawrotek

Abstrakt.

Analysis in some reproduction traits of female mink (Neovison vison) depending on the colour varieties and age 

Małgorzata Dziadosz, Beata Seremak, Bogdan Lasota, Anna Masłowska, Grzegorz Mieleńczuk

Abstrakt.

The incidence of barren females of mink (Mustela vison) of various colour types in relation to systems and dates of mating 

Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata Sulik, Arkadiusz Panknin

Abstrakt.

Total cholesterol, it’s fractions and triglyceride levels in polbar breed’s blood plasma according to age and sex 

Magdalena Maria Gryzińska, Magdalena Krauze, Aneta Joanna Strachecka

Abstrakt.

Botanic and chemic composition of hay from semi-natural meadow and its nutritive value for horses 

Anna Kotlarz, Sylwia Stankiewicz, Wioletta Biel

Abstrakt.

Thyroglobulin gene polymorphism in cattle breeds Jersey 

Inga Kowalewska-Łuczak, Hanna Kulig, Katarzyna Szewczyk

Abstrakt.

Carbohydrate fraction and amino acids content in wheat grain in two consequent years 

Agnieszka Kowieska, Izabela Jaskowska, Przemysław Lipiński

Abstrakt.

Egg weight effects on hatchability of African Ostrich 

Danuta Majewska, Marek Ligocki, Katarzyna Wołosiak

Abstrakt.

Reproduction performance of sows depending on level of meatiness during first service 

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Arkadiusz Pietruszka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska

Abstrakt.

Detection of enterotoxigenic Staphylococcus spp. strains, isolated from cows with mastitis, using multiplex-PCR 

Paweł Nawrotek, Marta Świderska, Karol Fijałkowski, Katarzyna Kogut, Danuta Czernomysy-Furowicz

Abstrakt.

Heart rate of chosen species of domestic birds 

Krzysztof Pawlak, Marcin Lis, Barbara Tombarkiewicz, Jerzy Niedziółka

Abstrakt.

Evaluation of maternal nursing performance of purebred and crossbred calves with various level of Charolaise genes 

Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Edyta Rzewucka-Wójcik, Piotr Błaszczyk, Paweł Czerniak, Piotr Szcześniak

Abstrakt.

Polymorphism of IGF-1 gene in Holstein-Fresian cows 

Daniel Polasik, Paulina Adamska, Katarzyna Wojdak-Maksymiec, Marek Kmieć, Arkadiusz Terman

Abstrakt.

Influence of hormonal stimulation of mink females White Hedlund color which were not mated in appointed term on reproduction performance 

Beata Seremak, Anna Masłowska, Małgorzata Dziadosz, Bogdan Lasota, Marek Kominiak

Abstrakt.

The influence of geomagnetic field disturbances on the choice of resting sites and dens by selected free-living animals 

Barbara Tombarkiewicz, Krzysztof Pawlak, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka

Abstrakt.

Selenium concentration in soil and selected tissues of roe deer (Capreolus capreolus) from Wielkopolska region 

Agnieszka Tomza-Marciniak, Małgorzata Bąkowska, Bogumiła Pilarczyk, Martyna Semeniuk, Diana Hendzel, Jan Udała, Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Tylkowska

Abstrakt.