Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 9(2), 2010

Oryginalne prace twórcze

ZRÓŻNICOWANIE CECH JAKOŚCI TUSZY TUCZNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD POLIMORFIZMU GENU HORMONU WZROSTU (GH/HaeII) 

Marek Kmieć, Maria Koćwin-Podsiadła, Arkadiusz Terman, Elżbieta Krzęcio, Tomasz Grzelak

Abstrakt.

PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH MIĘSNYCH KACZEK ZE STAD P44 I P55 

Dariusz Kokoszyński, Henryka Korytkowska, Bartosz Korytkowski

Abstrakt.

PARAMETRY OCENY LOSZEK PRZED PIERWSZYM POKRYCIEM A WYNIKI ICH UŻYTKOWOŚCI ROZPŁODOWEJ 

Beata Matysiak, Maria Kawęcka, Eugenia Jacyno, Anita Kołodziej-Skalska, Arkadiusz Pietruszka

Abstrakt.

THE ASSOCIATION BETWEEN REPRODUCTIVE DISORDERS AND LIFETIME PERFORMANCE IN POLISH HOLSTEIN-FRIESIAN COWS 

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marcin Staniek, Anna Walendowska, Ryszard Skrzypek

Abstrakt.

CHARAKTERYSTYKA ULTRASTRUKTURY SKORUPY I WYLĘGOWOŚCI JAJ NANDU 

Monika Wiercińska, Danuta Szczerbińska

Abstrakt.